Teikiamos paslaugos:

 • Tvirtina sandorius
 • Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus
 • Išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus
 • Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą
 • Liudija parašo dokumentuose tikrumą
 • Tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje
 • Priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus
 • Tvirtina dokumentų pateikimo laiką
 • Perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims
 • Priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas
 • Priima jūrinius protestus
 • Protestuoja vekselius ir čekius
 • Atlieka vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose
 • Atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės
 • Atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą
 • Surašo ir tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima
 • Tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams
 • Tvirtina dokumentus pažyma (Apostille)
 • Atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus